HALMASHAURI KUU YA WAISLAMU.
c/o Islamic Club, P.O Box 11392. Tel.: 185258/0511 613422, Dar es Salaam.

26/08/1999.

Mhe. Benjamin William Mkapa
Rais wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania
Ikulu, Dar es Salaam
 

YAH: MASHAURIANO KUHUSU MADAI YA WAISLAMU.
 

Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa tunaomba uhusike na kichwa cha maneno; na urejee mazungumzo yetu ya awali pamoja nawe yaliyofanyika nyumbani kwako, hapo Ikulu, jioni ya jumatano, tarehe 7 july 1999.

Awali ya yote halmashauri inatoa shukurani za dhati kwako kwa kitualika kukutana nawe siku hiyo na kutukirimu. Mkutano huo ulitupa matumaini makubwa juu ya uwezekano wa kipatikana na ufumbuzi wa kudumu wa madai ya waislamu ambayo tuliyawasilisha rasmi kwako mwazoni mwa mwaka huu, wakati wa baraza la Eid el Fitri. Madai hayo kwa ufupi yanahusu:

Tulipokutana siku hiyo, kama tulikuelewa vjema, ulitueleza kwamba: Kauli hii ilitupa faraja na imani kwamba viongozi wa CCM na Serikali sio tu hawapaswi kufuata sera hiyo potofu za kibaguzi dhidu ya Waislamu, bali pia wako pamoja nao katika kutetea usawa. Tunashukuru pia kwamba siku hiyo ulitudokezea kuwa Serikali imeanza kuchukua hatua za kurekebisha hali hiyo na kuondoa kabisa kasoro hizo. Miongoni mwa hatua ulizozitaja ni: Pamoja na maelezo hayo ulitoa tahadhari kwamba: Mwisho ulishauri kuwa: Mhe Rais, Halmashauri ilikubaliana nawe kwa hayo yote; na uliongeza kwa kusema kwamba: Halmashauri, Mhe Rais, ilikudokezea kwamba takriban imeshamaliza kufanya utafiti wake; na, pamoja na mambo mengine, matokeo ya utafiti huo yanaonyesha kwamba: Kwa kumalizia, Halmashauri yetu ilikuhakikishia kwamba: Hapa tunapenda kutoa taarifa, Mhe Rais, kwamba siku chache kabla ya kikao hicho pamoja nawe,
na baada ya kuona muda mrefu umepita tangu Halmashauri yetu kukupatia Madai ya Waislamu, tulikuwa tumejiandaa kulieleza Baraza la Maulid siku ya tarehe 10 julai 1999 katika Ukumbi wa Diamond Jubilee, kuwa Serikali inachelewa kushughulikia Madai hayo. Lakini, kutokana na mazungumzo hayo ya tarehe 7 julai 1999, Halmashauri kwa furaha ilibidi ibadilishe risala yake na kutoa tamko rasmi kwamba madai hayo sasa yameanza kushughulikiwa na Serikali ipasavyo.

Mhe Rais, pamoja na mkutano wetu huo nawe hapo Ikulu, kumetokea mambo mengine kadhaa ambayo tunapaswa kuyazingatia kwa vile yana uhusiano mkubwa na masuala yetu.

Kwa maneno mengine, sisi tunaona kuwa si vyema uwezo na ujuzi kuwa ndio vigenzo pekee vya kuzingatiwa katika kugawa vyeo. Kuna haja pia ya kuwa na "mechanism" ya kuzuia watu wa dini, kabila au jinsia moja kuchukua vyeo vyote au (vingi mno) mpaka wenzao wa dini, kabila au jinsia nyengine wakakosa kabisa (au wakapata vichache sana) hali nao wanafaa. Kwa hiyo, badala ya kuchagua baina ya vigezo vya kabila, jinsia na dini kwa upande mmoja, na vigezo vya ujuzi, uwezo au uzalishaji kwa upande mwengine, ni muhimu vigezo vyote hivi vitumike kw wakati mmoja.
Mheshimiwa Rais, huu ni muhtasari wa baadhi ya yale tulionayo moyoni ambayo tunapenda kushauriana nawe. Baada ya kukubaliana kuhusu kuwepo kwa "imbalances" dhidi ya Waislamu; ni muhimu sasa tukutane kujadili "mechanism" ya kusawazisha hizo "imbalances". Hapa tunajaribu kubainisha baadhi ya tofauti zilizopo baina yetu katika suala hili kwa kueleza rai yako na kutoa maoni yetu, ambayo kwa ufupi ni: Kwa hivyo, tunaomba kukutana nawe mapema, ikiwezekana, kuzungumzia kwa kina suala hili la "mechanism". Kwani, kama maradhi, matatizo huzidi kila yanapochelewa kutatuliwa na hayaondoki kwa kuondoa tu dalili (symptoms) zake. Kama tulivyokubaliana kuhusu kuwepo kwa "imbalances" dhidi ya Waislamu, tuna imani kwamba tutakubaliana pia juu ya "mechanism" ya kuzisawazisha. Aidha tunaomba kukutana nawe ili kupata ufafanuzi juu ya hi hali iliyojitokeza ya baadhi ya watendaji wa CCM na Serikali kufanya mambo kinyume na maelekezo yako. Hali hii imeonekana zaidi katika utekelezaji wa maelekezo yako kuhusu: Tukiamini kwamba utatukubalia ombi letu, tunatanguliza shukrani.
 

Ahsante.

Al-Miskry, Saleh

Secretary.